Despre Noi | IDEA | ECOFIN | Servicii | Contact  
  ECOFIN: Prezentare
 
Produsul informatic ECOFIN este destinat administrarii si conducerii firmelor, contribuind la rezolvarea problemelor comerciale si financiare ale acestora. Abordând într-o maniera generala problemele de aprovizionare, gestiune de stocuri, vânzare de produse si servicii, evidenta mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, urmarire a platilor si a încasarilor pentru furnizori si clienti, salarii, contabilitate, acest sistem informatic se adreseaza în aceeasi masura întreprinderilor mici, mijlocii sau celor cu o dinamica mare a activitatii.

Produsul poate fi utilizat în timp real - pentru una sau mai multe firme, documentele sunt introduse o singura data în momentul receptionarii sau sunt emise pe calculator, respecta fluxul economic normal, iar informatiile pot fi consultate în orice moment. Sistemul informatic este compus din module specializate instalate pe fiecare statie de lucru în conformitate cu necesitatile compartimentului. Pentru modulele instalate fiecare utilizator are drept de actualizare sau doar de consultare, aceste drepturi fiind definite printr-un sistem de parole.

Fiecare dintre modulele componente rezolva probleme specifice, si anume:

Furnizori - prelucrarea documentelor de intrare primite de la furnizori în lei si valuta (una sau mai multe valute), permitand evidentierea legaturilor între documente (facturi proforma si facturi , avize de expeditie si facturi) precum si editarea de raporte analitice si sintetice referitoare la situatia furnizorilor(TOP FURNIZORI, Periodicitate produs, Periodicitate aprovizionare, Top produse)
NOTA: Datele introduse pot servii si pentru componentele STOCURI si CONTABILITATE.

Stocuri - evidenta stocurilor de materii prime, materiale, marfuri si produse finite cu posibilitatea de preluare automata a informatiilor din modulul Furnizori. In plus este posibila intretinerea rulajului: note de intrare-receptie, transferuri între gestiuni, redefiniri si reevaluari, compuneri, descompuneri de produse, bonuri de consum pentru materiale, alte intrari si iesiri. In privinta raportarilor oferite de modul, acestea sunt:
 • Situatia stocului la zi.
 • Rapoarte (Rezultate):
  • STOCURI ( Curent, Sintetic, Sintetic/Furnizori, Detaliat cu miscare, Situatia valorica, Fara miscare)
  • INTRARI pe Furnizori, Gestiuni, Conturi, toate.
  • IESIRI pe Comenzi, Sectii, Gestiuni,Conturi, toate.
  • FISA DE MAGAZIE
  • SINTEZE pe Furnizori, pe Vinzari.


Clienti - emiterea si evidenta documentelor pentru clienti în lei si valuta (una sau mai multe valute), pastrarea legaturilor între documente, transferul automat al platilor între documentele cu legaturi si contare automata; descarcarea stocurilor de produse la un moment de timp diferit de cel al emiterii facturilor, dar încadrat într-o limita stabilita de catre administratorul sistemului; editarea de rapoarte analitice si sintetice referitoare la clienti si vânzari ( Situatii facturi emise intr-o perioada –total sau client, TOP Clienti-produse- gestiuni- vinzatori, Periodicitate produs / vinzare ).

Financiar - gestiunea operatiilor aferente conturilor Banca si Casa (încasari si plati) în lei si valuta (una sau mai multe valute).
 • Comunicare în ambele sensuri cu celelalte module ale sistemului.
 • Tranzactiile ce prezinta interes pentru contabilitatea financiara, generate în cadrul modulului (operatiile elementare de tip plata/încasare, etc) sunt puse la dispozitia aplicatiei Contabilitate.
 • Introducerea registrelor de casa si a extraselor de cont primite de la banci.
 • Gestionarea valorificarii creantelor si stingerii obligatiilor în care platile partiale, platile cumulate, platile si încasarile anticipate, facturile proforma, etc, creaza cele mai multe probleme serviciilor financiare.
 • Urmarirea platilor pentru documentele introduse în sistemele Furnizori si Clienti.


Mijloace fixeevidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarilor.
 • Întretinerea catalogului de articole (mijloace fixe în stoc), responsabili si sectii.
 • Utilizarea încadrarii în clase, grupe si subgrupe republicane a mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar în folosinta.
 • Încarcarea tabelului de calcul al amortizarilor.
 • Gestiunea rulajelor mijloacelor fixe.
 • Calculul lunar al amortizarilor prin toate metodele legale, închidere de luna sau revenire.


Salarii & Resurse umane - asigura introducerea si actualizarea tuturor informatiilor referitoare la salariati si rezolvarea problemelor de salarizare ale personalului.
Obtinerea de rapoarte pe baza informatiilor introduse:
 • lista negocieri;
 • lista adrese angajati;
 • salariu mediu pe loc de plata (sau pe functii);
 • situatia sporului de vechime;
 • vârsta medie pe functii (sau pe locuri de plata);
 • statistici pe functii;
 • liste ocazionale (8 Martie, 1 Iunie, pensionabili, etc.).
 • Adaptare eficienta si rapida la modificarile de legislatie.
 • Prelucrari pentru avans si lichidare, calcul concedii de odihna, calcul concedii medicale, calcul compensari, calcul prime.
 • Gestionare automata a retinerilor si sporurilor.
Rapoarte organizate pe salariat, loc de plata si intreprindere: state de plata, borderouri, lista realizarilor personale (fluturasi), centralizatoare, liste sporuri, liste retineri, fise fiscale, CAS, s.a.

Contabilitateevidenta contabila a activitatii economice si financiare în lei si valuta.
 • Orientata pe contabilitatea financiara, aplicatia permite si realizarea unor functii incipiente ale contabilitatii manageriale (contabilitatea de gestiune), atât prin manipularea conturilor din clasa 9 cât si prin flexibilitatea bine monitorizata a dezvoltarii conturilor în zona analitica / subanalitica.
 • Definirea planului de conturi specific unitatii prin preluarea selectiva a conturilor din planul general de conturi, livrat odata cu produsul.
 • Poate functiona independent sau comunicând în ambele sensuri cu celelalte module; tranzactiile ce prezinta interes pentru contabilitatea financiara, generate în cadrul celorlalte module (Furnizori, Stocuri, Clienti, Mijloace Fixe, Salarii) pot fi preluate automat, dupa cum este mentinuta si posibilitatea preluarii autonome, direct din documente, prin tastare.
 • Introducerea asistata a altor documente contabile.
 • Asigura conformitatea cu practica româneasca a evidentei contabile - terminologie, succesiune a operatiilor, mod de aplicare a procedurilor contabile generale si specifice.
 • Asigura respectarea normelor contabile în vigoare si a recomandarilor Ministerului de Finante pentru evidentele contabile informatizate.
 • Furnizeaza urmatoarele situatii: registrul jurnal, registrul general, jurnalul operatiilor debitoare si creditoare, jurnalul de încasari si plati, note contabile, fisa sah, fisa contului, balanta sintetica, balanta analitica, cartea mare, jurnalul de vânzari, jurnalul de cumparari, contul de profit si pierdere, bilantul, indicatorii de venituri, situatii de cheltuieli.


Bord - consultarea bazei de date la nivel decizional.
 • Rapoarte de urmarire a documentelor de la furnizori, situatii de aprovizionare urmarite cu ajutorul filtrelor multiple pentru o perioada de timp, un furnizor, un produs, clasa de produse, grupa de produse, tip de document.
 • Topul furnizorilor valoric si cantitativ.
 • Rapoarte de urmarire stocuri, intrari si iesiri, fise de magazie, fise de produs, fise formulare tipizate, sinteze pentru aprovizionare si desfacere.
 • Rapoarte de urmarire a documentelor de vânzare cu filtre multiple pentru o perioada de timp, client, clasa, grupa, produs, gestiune, vânzator, tip document, etc. Topul clientilor. Sinteze cu situatia vânzarilor .
 • Rapoarte de sintetice din Contabilitate si Financiar.


Administrator - functii speciale de configurare si întretinere.
 • Introducerea Cursului valutar. Închidere de luna pentru Stocuri.
 • Corectii, altele decât cele uzuale, pentru documentele primite de la furnizori si emise catre clienti.
 • Eliminarea codurilor multiple pentru acelasi articol.
 • Eliminarea codurilor multiple pentru acelasi partener.
 • Stergerea din istorie a produselor încarcate si neutilizate niciodata sau a celor fara interes.
 • Initializarea numerelor pentru documentele interne la momentul de timp ales de utilizator(NIR-uri,Bonuri,etc.)
 • introducere serii pentru documentele emise prin modulul Clienti,
 • Configurarea modului de exploatare al sistemului (metoda de operare a stocului, intervalul de operare pe stoc la vânzare, luna curenta pentru stocuri, parola administrator, etc.
 • Încarcare valute.
 • Arhivare baza de date curenta într-o baza de date anuala ce se poate accesa ulterior pentru consultare.
 • Încarcare plaje de serii pentru documentele tipizate utilizate pentru clienti (chitante fiscale, facturi, chitante)
 • Actualizarea utilizatorilor sistemului ECOFIN. Stabilirea parolelor si a drepturilor de acces.

Mai multe informatii...(pdf)
 
© 2009 Cintech Toate drepturile rezervate |
Actualizat: 8 Aprilie 2009
Prima Pagina  Mentiuni Legale Contact